Đại Tổng Quản's Album: Wall Photos

Photo 158 of 158 in Wall Photos

Anh nói đúng quá còn gì. Ko có mấy cảnh đó thì phim anh làm ... ít hấp dẫn nhỉ. Vậy mà ai cũng vinh vào cái gọi là .. nghệ thuật ^^