Đại Tổng Quản's Album: Wall Photos

Photo 164 of 164 in Wall Photos

Một trong những bà sơ ngầu nhất trong phim từ xưa tới giờ. Phim Dracula với cách làm hoàn toàn khác và lạ từ xưa giờ. Đúng chỉ có Netflix mới có những sản phẩm dạng này ^^.