Hương Vũ's Album: Wall Photos

Photo 2 of 8 in Wall Photos

Lý Băng Băng với vai diễn trong The Meg là nhân vật gây ức chế nhất phim. Một là bạn chịu ức chế dài dài, hai là chối từ ngay những phim có Trung Quốc can thiệp :(