Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ?

author
Guillermo Del Toro có một căn nhà riêng để lưu trữ những tác phẩm nghệ thuật mà ông yêu thích. Dĩ nhiên trong số đó, là những tạo hình nhân vật mà ông ấy làm ra.

Ông đặt tên cho căn nhà ấy là “Bleak House”, đó không phải là nơi ông sống cùng với gia đình của mình, chỉ đơn giản là ông giàu có, và ông thích có một căn nhà như thế. Bạn có thể xem đoạn clip dưới đây, theo chân chính Toro tham quan căn nhà của ông.


Hoặc bạn có thể tới Los Angeles County Museum of Art (LACMA) nơi sẽ đón nhận 500 vật phẩm từ Bleak House, sẽ mở cửa tham quan vào tháng 11 này.


Xem vậy đủ rồi !!! Bây giờ thì mời mọi người đoán tên phim chứa những vật phẩm này nhé !

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7181 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Phim: Blade II

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7179b 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Phim: Pan’s Labyrinth

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7173 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Phim: Mimic

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7154b 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Phim: Cronos

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7135 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Phim: The Devil’s Backbone

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7120 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Phim: Hell Boy

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7115 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!
Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7110 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Phim: Don’t Be Afraid of the Dark

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7107 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Phim: Crimson Peak

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7106 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Phim: Pacific Rim

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7100 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Phim: Hell Boy 2

Ngoài ra, LACMA còn trưng bày các hiện vật tưởng nhớ Frankenstein, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Hitchcock, … Bạn đoán thử luôn xem những vật phẩm dưới đây trong phim gì nhé ?

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7103 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Món vật số 1 thuộc về phim nào ?

nhà triển lãm các tác phẩm kinh dị của Guillermo Del Toro Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7121 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Món vật số 2 thuộc về phim nào ?

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7130 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Món vật số 3 thuộc về phim nào ?

Guillermo Del Toro Bạn nhận ra được bao nhiêu tạo hình trong các phim kinh dị của Guillermo Del Toro ? 89 IMG 7152 2016 09 07

Cảnh báo


Chọn hình ảnh

Sửa nội dung thông báo!

Món vật số 4 thuộc về phim nào ?

Bình luận
0 Comments