photo
Fan cuồng Batman biến phòng ngủ thành…Batcave

Một nhà điêu khắc và đồng thời cũng là fan “bự” của Batman đã có ý tưởng độc đáo đó là biến phòng ngủ của mình thành “hang dơi” trứ danh. Darren Wilson chắc chắn sẽ khiến bất kỳ fan Batman nào cũng ...

0