photo
10 phản diện đẹp trai nhất màn ảnh rộng

“Xấu mà ác” chỉ còn là kiểu phản diện của các cụ ngày xưa! Giờ đây lên phim người hùng đã đẹp, nhân vật phản diện lại càng phải đẹp hơn để dễ thu hút…fangirl. Thời buổi này đã ác mà còn không đẹp, nh...

0