photo
Tóm tắt Game of Thrones mùa 2

Các sự kiện chính của mùa 2 Game of Thrones sẽ được tóm tắt để mọi người có thể biết được rõ trước khi xem phần 8. Mùa phim này không có nhiều điểm nhấn nhưng lại xuất hiện nhiều nhân vật rất quan trọ...

0