The Man In The High Castle (Season 2)

Ngày chiếu: 16 tháng 12 năm 2016

Đạo diễn:

Diễn viên:

Site chính thức:

Tóm tắt: Dựa vào cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Philip K. Dick. Lấy bối cảnh vào năm 1962, hơn 50 năm sau khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc với sự thắng lợi thuộc về phe PHÁT XÍT? Khi mà Phát Xít Nhật và Đức thống trị toàn bộ nước Mỹ cũng như kiểm soát tình hình thế giới, cuộc sống lúc đấy sẽ như thế nào? Sẽ ra sao khi thế giới không hề có sự tồn tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà thay vào đó sẽ là Hợp Chủng Quốc Thái Bình Dương và Đại Quốc Xã Đế Chế?

Chọn thể loại bài viết

@

Not recently active