Travelers (New Series)

Ngày chiếu: 23 tháng 12 năm 2016

Đạo diễn:

Diễn viên:

Site chính thức:

Tóm tắt: Những con người còn sống sót của 100 năm sau cố gắng tìm cách trở về thế kỷ 21 nhằm giúp nhân loại tránh khỏi thảm họa diệt vong trong tương lai. (Netflix)

Chọn thể loại bài viết

@

Not recently active