Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho việc sử dụng trang web và việc sử dụng toàn bộ thông tin, dữ liệu, chức năng và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này.

Các nội dung pháp luật đầu tiên bạn cần nắm được khi sử dụng dịch vụ trên trang web MOLO:

– Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
– Không đăng tải hay bình luận các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
– Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
– Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÍ

Một số nội dung tại MOLO được miễn phí hoàn toàn cho người dùng. Khi bạn sử dụng dịch vụ của MOLO có nghĩa là bạn đồng ý với việc tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây.

Để sử dụng một số tính năng khác của dịch vụ MOLO, các bạn phải có tài khoản MOLO hoặc tạo tài khoản tại MOLO (nếu chưa có tài khoản MOLO). Nếu bạn đồng ý đăng kí hoặc tạo tài khoản mới để sử dụng dịch vụ của chúng tôi điều đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây.

Thông tin về tài khoản của bạn phải được cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất. Vui lòng giữ bí mật mật khẩu của bạn, bạn không nên tiết lộ cho bất kì ai thông tin mật khẩu. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng dịch vụ từ tài khoản của bạn. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách nhấn vào ĐÂY nếu bạn nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Hãy đảm bảo cập nhật cho chúng tôi thông tin mới nhất trong bảng đăng kí của bạn để chúng tôi có thể liên lạc với bạn trong trường hợp cần thiết.

Chúng tôi có quyền ngay lập tức chấm dứt hoặc khóa tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ MOLO hoặc truy cập vào nội dung ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hoặc có trách nhiệm, nếu MOLO xác định rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản sử dụng, vi phạm luật pháp, quy tắc, quy định, tham gia vào các hành vi không thích hợp khác, hoặc vì lý do kinh doanh khác. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng của Dịch vụ MOLO hoặc truy cập vào các nội dung nếu việc sử dụng gây quá tải cho máy chủ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có quyền sử dụng công nghệ để hạn chế hoạt động như là giới hạn số lượt truy cập đến máy chủ MOLO hoặc dung lượng sử dụng của người dùng. Bạn đồng ý tôn trọng những giới hạn và không có bất kì hành động nào để phá vỡ, lẩn tránh hoặc bỏ qua chúng.

ĐĂNG TẢI VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG CỦA BẠN

Khi đăng kí sử dụng dịch vụ MOLO bạn có thể được cấp quyền upload nội dung lên MOLO. Việc cấp quyền upload nội dung hoàn toàn do ban biên tập của MOLO xem xét và quyết định. Bạn hiểu rằng MOLO không đảm bảo bất kì sự bí mật nào đối với nội dung bạn đăng tải.

Bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung của riêng bạn và hậu quả của việc đăng tải và xuất bản nội dung của bạn trên Dịch vụ MOLO. Bạn khẳng định, đại diện, và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có các giấy phép cần thiết, quyền, sự đồng ý và cho phép để xuất bản nội dung bạn đã gửi lên, và cấp phép cho MOLO tất cả bằng sáng chế, thương mại, bí mật thương mại, hoặc quyền sở hữu khác liên quan đến Nội dung để phổ biến nội dung trên dịch vụ MOLO theo các Điều khoản Dịch vụ.

Rõ ràng rằng bạn giữ lại tất cả quyền sở hữu nội dung của bạn. Tuy nhiên, việc gửi nội dung lên MOLO đồng nghĩa với việc bạn cấp cho MOLO một giấy phép truyền tải nội dung không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, tái xuất bản, phân phối lại, chuẩn bị các sản phẩm phát sinh, hiển thị và thực hiện các nội dung liên quan đến dịch vụ và mô hình kinh doanh của MOLO bao gồm nhưng không giới hạn cho việc thúc đẩy và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ (và các sản phẩm phát sinh của chúng) trong bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào. Bạn cũng đồng ý cấp cho từng người dùng của dịch vụ MOLO một giấy phép không độc quyền để truy cập vào nội dung của bạn thông qua Dịch vụ và sử dụng, tái sản xuất, phân phối, hiển thị và thực hiện các nội dung như thông qua các chức năng của Dịch vụ và theo các Điều khoản Dịch vụ cho phép. Giấy phép cấp trên của bạn trong nội dung video bạn gửi cho Dịch vụ sẽ chấm dứt trong một thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi bạn loại bỏ hoặc xóa các video của bạn khỏi các dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý, tuy nhiên, rằng MOLO có thể giữ lại, nhưng không hiển thị, phân phối, hoặc thực hiện, bản sao máy chủ video của bạn đã được gỡ bỏ hoặc bị xóa.

Bạn cũng đồng ý rằng Nội dung bạn gửi cho Dịch vụ sẽ không chứa một phần nội dung nào của bên thứ ba có bản quyền về vật chất, hoặc vật liệu là đối tượng để các quyền khác của bên thứ ba độc quyền, trừ khi bạn có sự cho phép của chủ sở hữu hợp pháp của vật liệu hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng các vật chất và cấp MOLO tất cả các quyền cấp phép được cấp ở đây.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không gửi lên Dịch vụ các Nội dung hoặc bất kỳ tài liệu khác nào trái với Nguyên tắc cộng đồng của MOLO (bên dưới cùng trang Web và nguyên tắc này có thể được cập nhật theo thời gian), hoặc trái với luật và quy định áp dụng ở địa phương, quốc gia và quốc tế.

MOLO không chứng thực bất kỳ nội dung được gửi lên Dịch Vụ bởi bất kỳ người sử dụng hoặc người cấp phép nào, hoặc bất kỳ ý kiến, đề nghị, hoặc tư vấn, và MOLO rõ ràng từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý trong việc kết nối với nội dung. MOLO không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ, và MOLO sẽ loại bỏ tất cả các nội dung nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác. MOLO có quyền bỏ nội dung mà không cần thông báo trước.

ĐÁNH GIÁ, Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÙNG

Bài viết của bạn. Là một phần của Dịch vụ MOLO, người dùng có cơ hội xuất bản, truyền tải, gửi đi, hoặc đăng tải (Gọi chung là “Đăng tải”) những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác (gọi chung là “Bài viết”). Để đảm bảo Dịch vụ MOLO hấp dẫn và dành cho tất cả mọi người, bạn phải tuân thủ các quy tắc dưới dây.

Xin vui lòng lựa chọn cẩn thận Bài viết mà bạn muốn gửi lên. Hãy giới hạn ngôn từ và nội dung của Bài viết để liên quan trực tiếp đến Dịch vụ MOLO. Ngoài ra, bạn không được phép Đăng tải những Bài viết có tính chất: (i) chứa những thông tin không phù hợp (Được xác định ở phần 3); hoặc (ii) tuyên bố danh tính của người khác một cách không đúng. Xin lưu ý rằng chúng tôi sử dụng tên tài khoản của bạn để đại diện cho bạn và có thể được nhìn thấy bởi tất cả mọi người, do đó bạn không nên Đăng thông tin cá nhân như địa chỉ mail, số điện thoại, địa chỉ …

Bạn phải là người đầu tiên Đăng tải hoặc có sự cho phép từ chủ sở hữu hợp pháp của bất kỳ Bài viết bạn Đăng tải. Khi bạn Đăng tải một Bài viết nào bạn đại điện và đảm bảo rằng bạn sở hữu chúng và rằng bạn không vi phạm bất kỳ quyền của bên nào, bao gồm cả quyền riêng tư, quyền công khai, quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra bạn đồng ý chịu trách nhiệm chi phí cho tất cả bản quyền, lệ phí và khoản thanh toán cho bất kỳ bên nào nếu có liên quan đến Bài viết đăng tải của bạn. MOLO sẽ loại bỏ tất cả các Bài viết nào mà chúng tôi được thông báo rằng có vi phạm quyền của người khác. Bạn thừa nhận rằng MOLO không đảm bảo bất kỳ bí mật đối với bất kỳ Bài viết nào.

Khi đăng tải bài viết trên MOLO, bạn cấp cho MOLO một giấy phép sử dụng, hiển thị, tái xuất bản, phân phối, chỉnh sửa, xóa, thêm vào, chỉnh sửa để tái xuất bản, thực hiện công khai, và xuất bản bài viết thông qua dịch vụ của MOLO trên toàn thế giới, vĩnh viễn và dưới bất kì định dạng truyền thông nào hiện nay vào sau này. Chúng tôi không phải chịu bất kì chi phí nào cho việc sử dụng các bài viết của bạn. Ngoài ra bạn đồng ý rằng cấp một giấy phép tương tự cho đối tác của MOLO và người dùng.

Bài viết của Bên Thứ Ba. Mặc dù có những hạn chế, xin vui lòng lưu ý rằng một số bài viết được Đăng tải bởi người sử dụng có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. MOLO không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, và bài viết được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của MOLO. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát Bài viết và hạn chế hoặc loại bỏ các Bài viết mà tùy theo quyết định của chúng tôi là không phù hợp hoặc vì bất kỳ lý do kinh doanh khác.

MOLO không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ Bài viết nào của người dùng. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về các Bài viết không phù hợp mà bạn tìm thấy. Nếu một tính năng “báo cáo” thông qua Dịch vụ MOLO không có sẵn cho một trường hợp cụ thể, xin vui lòng phản hồi qua email support@molo.vn (dòng tiêu đề: “Báo cáo nội dung không phù hợp”).