6 Underground
1 team nhỏ 6 người dẫn đầu bởi 1 tỷ phú đã làm giả cái chết của mình nhầm thực hiện mục tiêu to lớn hơn đó là lật đổ một gã phát xít ở một đất nước xa lạ.
8/10
Đánh giá chung: