Nhà Của Linh Hồn - Our House
Một thần đồng trẻ vô tình phát minh ra một chiếc máy giúp khuếch đại các tần số bất thường trong căn nhà mà cậu ta sống. Chính những tần số bất thường này lại chính là “cánh cửa” để cậu ta kết nối với thế giới bên kia và gặp lại cha mẹ mình. Tuy nhiên, cái giá để có lại được điều đã vĩnh viễn mất đi không rẻ. Liệu cậu và gia đình sẽ đối mặt với những điều kinh hoàng gì để đổi lại linh hồn của cha mẹ?
5/10
Đánh giá chung: