• Nguyen Giang
  has new rating.
  ...  more
  • Hiếu reacted on this.
  • Nguyen Giang
   Đại Tổng Quản Sao thấy bà con khen lắm
   • Thu at 4:33 PM
 • Thanh Minh
  has new rating.
 • Vân Ngọc
  has new rating.
 •  Hiếu
  has new rating.
  •  Hiếu
   Đại Tổng Quản láng giềng chúng ta đã đi trước chúng ta chắc cũng cả thập kỷ. Các gameshow truyền hình tại VN đa phần cũng mua bên Thái. View 1 Reply
  •  Hiếu
   Anh Vũ Lê Hoàn Hồi xưa phim Việt Nam hay lắm chứ, Học Trò Thủy Thần, Ông Cá Hô tui chỉ nhớ được 2 phim. Giờ tui chỉ mong ông Vượng đầu tư phim ảnh, đã không sợ lỗ vốn, không sợ phải chiều theo số đông khán giả thì nghĩ chắc phim Việt Nam sẽ lại ngon như trước.
   • Mon at 1:12 PM
  •  Hiếu
   Anh Vũ Lê Hoàn Tự nhiên nhắc lại nhớ, để down Học Trò Thủy Thần về coi lại.
  •  Hiếu
   Thanh tra nội dung Phim này giờ ngang ngửa Hollywood rồi, GDH càng ngày càng làm phim khủng
 • Cô bé mê phim
  has new rating.
 • Thuy Quynh
  has new rating.
 • Trang Trần
  has new rating.
 • Đức Kiều
  has new rating.
 • Lê Sơn Tùng
  has new rating.
 • Thanh tra nội dung
  has new rating.
  ...  more