• Vũ Hà Nguyễn
  has new rating.
  ...  more
 • Thanh tra nội dung
  has new rating.
  ...  more
 • Tung Huynh
  has new rating.
  ...  more
 • Tung Huynh
  has new rating.
  ...  more
  • Thanh tra nội dung reacted on this.
  • Tung Huynh
   Thanh tra nội dung Gái quê giờ cũng giàu lắm ông )
   • Ngày 25 tháng 12 năm 2019
 • Đại Tổng Quản
  has new rating.
  • Đại Tổng Quản
   Thanh tra nội dung Nó loạn quá, chia 3 dòng thời gian khác nhau nên tính liên kết câu chuyện vẫn chưa đủ
   • Ngày 23 tháng 12 năm 2019
   View 1 Reply
 • Trang Trần
  has new rating.
  ...  more
 • Thanh tra nội dung
  has new rating.
  ...  more
 • Đại Tổng Quản
  has new rating.
  ...  more
 • Tung Huynh
  has new rating.
  ...  more
 • Tung Huynh
  has new rating.
  ...  more
  • Tung Huynh
   Thanh tra nội dung Ơ, phải khen ông Mike Flanagan chứ bạn ). Stanley Kurbrick phần 1 sửa nát so với truyện bị bác King chửi quá trời. Ông Mike phần 2 phải viết lại kịch bản mới đề vừa nối tiếp được phần trước, vừa có thể chuyển thể được Doctor Sleep hoàn chỉnh. View 1 Reply