• Đại Tổng Quản
  has new rating.
  ...  more
 • Tung Huynh
  has new rating.
  ...  more
  • Thanh tra nội dung reacted on this.
  • Tung Huynh
   Thanh tra nội dung Bác chấm 8/10 là khá cao rồi đó )
  • Tung Huynh
   Tung Huynh Chấm cao 1 tí vì ít ra mình vẫn thấy nó hay với dễ hiểu hơn :V thêm công dựng phim dựng nhạc (nhạc hay mà) Lạ là mình chỉ mới coi Shinkai qua 1 đống manga hơn là movie mà chỉ thích mỗi Khu vườn ngôn...  more
 • Tung Huynh
  has new rating.
  • Thanh tra nội dung reacted on this.
  • Tung Huynh
   Thanh tra nội dung Phim mà, điêu chút nó mới vui bác ơi )
 • Tung Huynh
  has new rating.
  • Thanh tra nội dung reacted on this.
  • Tung Huynh
   Thanh tra nội dung Vl, gõ cái kẻng bác hết hồn gì ) View 4 Replies
 • Tung Huynh
  has new rating.
 • Trang Trần
  has new rating.
  ...  more
 • Tung Huynh
  has new rating.
 • Thanh tra nội dung
  has new rating.
  ...  more
 • Hervillian Le
  has new rating.
  ...  more
  • Hervillian Le
   Hervillian Le ý nghĩa nhân văn chứ lol, suốt ngày type sai
   • 13 thg 7
   View 1 Reply
 • Đại Dương
  has new rating.
  ...  more