Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người

author
Trí tưởng tượng con người thật là không giới hạn khi giờ đây, người ta đã nghĩ đến liệu những động vật trong hoạt hình nếu hóa thành con người thì sẽ trông như thế nào?
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người rs 247207 RS The Secret Life of Pets

Xem phim hoạt hình nhiều là thế nhưng chắc chắn ít ai trong chúng ta nghĩ đến điều kỳ quặc này. Tuy nhiên, trí tưởng tượng và sáng tạo của con người ta thật là vô hạn khi người ta có thể tưởng tượng đến bất kỳ điều gì người ta muốn nếu không làm hại đến ai.

Những họa sĩ đầy tài năng đã vẽ minh họa dựa trên những điểm đặc trưng của các động vật hoạt hình, từ đó ra được hình ảnh một con người hoàn chỉnh nhưng vẫn giữ được những điểm vốn có. Một điều thú vị là trông họ cực kỳ ưa nhìn, chứ không hề kỳ quặc tí nào.

Cùng thưởng thức và ngạc nhiên với những hình ảnh minh họa dưới đây:

Timon and Pumbaa

The Lion King

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786210 14 0 1479730749 1479730754 650 e6a5376879 1479974300
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7785910 1 0 1479929648 1479929653 650 a83bfbdec0 1479974300

Po

Kung Fu Panda

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786160 2 0 1479718373 1479718384 650 0195688e6a 1479974300
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786110 2a 0 1479718315 1479718334 0 1479904126 0 1479929739 1479929759 650 1dac631250 1479974300

Scrat

Ice Age

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7785610 7a 0 1479722552 1479722559 650 32e9147584 1479974300
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7785660 7 0 1479722519 1479722532 0 1479904138 0 1479929840 1479929847 650 a83bfbdec0 1479974300

Melman and Gloria

Madagascar

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786460 11b 0 1479795632 1479795639 650 32e9147584 1479974300
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786510 11 0 1479728929 1479728947 0 1479904150 0 1479929938 1479929943 650 1dac631250 1479974300

Judy, Nick, and Flash

Zootopia

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786060 3 0 1479719253 1479719262 650 32e9147584 1479974300
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7785960 3a 0 1479719305 1479719317 0 1479904158 0 1479930073 1479930088 650 1dac631250 1479974300

SpongeBob SquarePants

SpongeBob SquarePants

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7785760 6 0 1479722243 1479722254 650 32e9147584 1479974300 1
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7785710 6a 0 1479722214 1479722223 0 1479904166 0 1479930190 1479930195 650 a83bfbdec0 1479974300

Red

The Angry Birds Movie

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786260 13b 0 1479796458 1479796475 650 32e9147584 1479974300
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786310 13a 0 1479730383 1479730396 0 1479904173 0 1479930243 1479930248 650 1dac631250 1479974300

Simba and Nala

The Lion King

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7785560 8 0 1479723029 1479723072 650 32e9147584 1479974300
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7785360 8a 0 1479723098 1479723115 650 9d423baae7 1479974300

Donkey

Shrek

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7785460 9b 0 1479796929 1479796935 650 32e9147584 1479974300
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7785510 9a 0 1479727280 1479727292 0 1479904186 0 1479930306 1479930310 650 1dac631250 1479974300

Goofy

A Goofy Movie

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786410 12 0 1479729604 1479729627 650 32e9147584 1479974300
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786360 12b 0 1479795882 1479795902 650 5aee954727 1479974300

Chloe

The Secret Life of Pets

Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786610 10 0 1479728198 1479728211 650 32e9147584 1479974300
Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người Khi những động vật trong hoạt hình nổi tiếng bỗng dưng... hóa thành con người 7786560 10a 0 1479728169 1479728177 0 1479904196 0 1479930376 1479930384 650 aa9546baa9 1479974300
Bình luận
0 Comments