Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa

author
Những nhân vật đã làm nên tuổi thơ của nhiều người như Nàng tiên cá, Aladdin, Hercules,… bỗng trở lại dưới một vẻ ngoài cực kỳ lạ lẫm.
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 Treasure Planet Orcus Galacticus by Zoe Persico 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!

Hãng phim nhà Chuột mới đây đã tổ chức một buổi triển lãm những nhân vật của đạo diễn Ron Clements và John Musker, nhưng dưới một hình dạng hoàn toàn khác. 

Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 Treasure Planet Im Still Here by Celine Kim 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Princess and the Frog Princess Tiana by Sandra Equihua 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Princess and the Frog Ma Belle Tiana by Eri Kamijo 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Princess and the Frog Bayou Princess by Xinwei Huang 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Little Mermaid Ursula by Stacey Aoyama 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Little Mermaid Under the Sea by Cecile Carre 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Little Mermaid Under the Purple Sea by Neysa Bove 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Little Mermaid Ocean Song by Lorelay Bove 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 Moana My Friend The Ocean by Lorelay Bove 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 Moana Moana Magic by Neysa Bove 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!

Nhưng những ai không có điều kiện vẫn có thể xem được thông qua  được giới thiệu.

Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 Hercules Pantheon by Abigail L Dela Cruz 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 Hercules Hades by Trevor Mezak 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 Aladdin Unbelievable Sights by Elsa Chang 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 Aladdin Free After 10000 Years by Michelle St
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 Aladdin I Dream of Genie by Tim Rogerson 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!

Triển lãm này đã thu hút được rất nhiều những họa sĩ và nhà sưu tầm trên khắp thế giới đến đây để chiêm ngưỡng. 

Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Little Mermaid Daughter of the Sea by Xinwei Huang 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Little Mermaid Burbujas De Amor by Rocio Cintron 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Princess and the Frog Princess Tiana by Tara Nicole Whitaker 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Little Mermaid The Daughters of Triton by Phillip Light 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!
Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa Khi những nhân vật hoạt hình Disney trở lại và... lợi hại hơn xưa 80 The Princess and the Frog by Dave Perillo 2016 11 21
Sửa nội dung thông báo!

Triển lãm sẽ được mở từ ngày 19/11 đến hết 6/12 tại Nucleus Gallery ở Alhambra, California.

Bình luận
0 Comments