Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng

author

Những gì các diễn viên được thấy qua khung màn xanh hậu trường không ấn tượng, thậm chí là vô cùng ngớ ngẩn so với sự tráng lệ mà khán giả được thấy trên màn ảnh rộng.

Guardians of the Galaxy

c ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng c

d ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng d

Tội anh diễn viên đóng thế…

Twilight Saga: Eclipse

e ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng e

f ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng f

Ít nhất thì không có ai cởi áo khoe ngực trong hình này

Life of Pi

g ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng g

h ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng h

Ngoại trừ vài chi tiết ra thì cũng giống con hổ lắm rồi…

The Hobbit

i ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng i

k ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng k

Tráng lệ là đây, xanh tươi là đây…

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest

l ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng l

hậu trường ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng m

Trước và sau khi đi cắt tóc về…

Alice in Wonderland

hậu trường ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng n

o ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng o

Dễ sợ ngang nhau!!!

     The Dark Knight

p ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng p

hậu trường ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng q

Không diễn viên nào bị tổn thương trong suốt quá trình làm phim…

The Matrix

r ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng r

s ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng s

Dù gì thì Neo và Smith cũng đang đánh nhau trong thế giới ảo rồi!

The Secret in Their Eyes

t ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng t

u ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng u

Thế trước giờ bạn nghĩ nhà sản xuất chịu bỏ tiền ra thuê từng ấy khán giả à?

X-Men: Days of Future Past

    v ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng v

hậu trường ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng r4r

Deadpool chưởng Kamehameha?

Game of Thrones

b ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng b

Mẹ Rồng cùng “giống rồng lạ”

a ảnh hậu trường Không nhịn được cười với loạt ảnh hậu trường của các phim nổi tiếng a1

Bình luận
0 Comments