Loạt người thật giống hệt nhân vật hoạt hình

author

Không biết vô tình hay chủ ý, những người này vốn không phải diễn viên nhưng lại trông ý hệt các nhân vật hoạt hình nổi tiếng.

r1  Loạt người thật giống hệt nhân vật hoạt hình r1

Johnny Bravo

r2  Loạt người thật giống hệt nhân vật hoạt hình r2

Velma

r3  Loạt người thật giống hệt nhân vật hoạt hình r3

Elsa

r5  Loạt người thật giống hệt nhân vật hoạt hình r5

Boo

r6  Loạt người thật giống hệt nhân vật hoạt hình r6

Carl Fredricksen

r7  Loạt người thật giống hệt nhân vật hoạt hình r7

Russell

r9  Loạt người thật giống hệt nhân vật hoạt hình r9

Rapunzel

r10  Loạt người thật giống hệt nhân vật hoạt hình r10

Lion-O

Bình luận
0 Comments