F9

19-05-2021 | 145 Minutes

Dominic Toretto và nhóm của anh ta chiến đấu với sát thủ lành nghề nhất và người lái xe hiệu suất cao nhất mà họ...

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

Dominic Toretto và nhóm của anh ta chiến đấu với sát thủ lành nghề nhất và người lái xe hiệu suất cao nhất mà họ từng gặp: người anh trai bị bỏ rơi của anh ta.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim F9 vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ