Fear Street Part One: 1994

28-06-2021 | 107 Minutes

Năm 1994, một nhóm thanh thiếu niên phát hiện ra rằng những sự kiện kinh hoàng đã ám ảnh thị trấn của họ trong nhiều...

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

Năm 1994, một nhóm thanh thiếu niên phát hiện ra rằng những sự kiện kinh hoàng đã ám ảnh thị trấn của họ trong nhiều thế hệ đều có mối liên hệ với nhau – và họ có thể là mục tiêu tiếp theo.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim Fear Street Part One: 1994 vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ