Fear Street Part Two: 1978

09-07-2021 | 110 Minutes

Năm 1978, hai nhóm đối thủ tại Camp Nightwing phải hợp sức lại với nhau để giải quyết một bí ẩn đáng sợ khi nỗi...

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

Năm 1978, hai nhóm đối thủ tại Camp Nightwing phải hợp sức lại với nhau để giải quyết một bí ẩn đáng sợ khi nỗi kinh hoàng từ lịch sử thị trấn của họ trở nên sống động.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim Fear Street Part Two: 1978 vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ