Santana

28-08-2020 | 106 Minutes

Hai anh em - một đặc vụ ma tuý và một là tướng - cuối cùng đã khám phá ra danh tính của trùm ma...

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

Hai anh em – một đặc vụ ma tuý và một là tướng – cuối cùng đã khám phá ra danh tính của trùm ma tuý đã sát hại cha mẹ họ hàng thập kỷ trước. Họ có thể giết nhau trước khi bắt được kẻ xấu.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim Santana vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ