The Boss Baby: Family Business

01-07-2021 | 107 Minutes

Anh em nhà Templeton - Tim và anh trai Boss Baby của anh ấy là Ted - đã trưởng thành và rời xa nhau. Nhưng...

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

Anh em nhà Templeton – Tim và anh trai Boss Baby của anh ấy là Ted – đã trưởng thành và rời xa nhau. Nhưng một cô chủ mới với cách tiếp cận tiên tiến và thái độ có thể làm được sắp mang họ lại với nhau… và truyền cảm hứng cho một doanh nghiệp gia đình mới.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim The Boss Baby: Family Business vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ