The Invisible Man – Kẻ Vô Hình

28-02-2020 | 110 Minutes

Kẻ Vô Hình xoay quanh Cecilia Kass - cô gái bị mắc kẹt trong mối quan hệ đầy kiểm soát và bạo lực với khoa...

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

Kẻ Vô Hình xoay quanh Cecilia Kass – cô gái bị mắc kẹt trong mối quan hệ đầy kiểm soát và bạo lực với khoa học gia tài năng và giàu có tên Adrian Griffin.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim The Invisible Man – Kẻ Vô Hình vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ