The Occupant – Chìa khóa về nhà

25-03-2020 | 103 Minutes

The Occupant kể về vị giám đốc quảng cáo thất nghiệp bắt đầu rình rập gia đình thuê lại ngôi nhà cũ của chính gia...

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

The Occupant kể về vị giám đốc quảng cáo thất nghiệp bắt đầu rình rập gia đình thuê lại ngôi nhà cũ của chính gia đình anh. Nhưng động cơ của anh ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Vì không đủ khả năng nắm giữ gia đình hiện tại của mình, nên anh quyết định … cướp lấy gia đình của người khác để làm của riêng.

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim The Occupant – Chìa khóa về nhà vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ