The Old Guard

10-07-2020 | 124 Minutes

Four immortal mercenaries who've secretly protected humanity for centuries become targeted for their mysterious powers just as they discover a new immortal.

Đánh giá tổng thể

7 / 10 Verdict:Hay

Đánh giá tổng thể

7 / 10 Verdict:Hay

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

Four immortal mercenaries who’ve secretly protected humanity for centuries become targeted for their mysterious powers just as they discover a new immortal.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • badboy

    badboy

    7 / 10
    Nếu johwick hay Extraction tập trung vào những màn solo đẹp mắt thì The old guard lại trập trung những màn phối hợp team tuyệt vời mà hiếm có phim nào trước giờ thể hiện. Những pha hành động cũng bén không kém Extraction. Về cơ bản phim khá mãn nhãn ở tiết mục hành động. Chị đẹp hẳn là chiếm hết spotlight không phải bàn.
Chuyển đến thanh công cụ