Nếu siêu anh hùng chỉ toàn … nữ giới?

author

Chuyện gì xảy ra nếu các thành viên của Biệt đội siêu anh hùng The Avengers bỗng nhiên thay đổi giới tính? Nữ diễn viên nào sẽ hợp vai?

2  Nếu siêu anh hùng chỉ toàn … nữ giới? 214

Kate Beckinsale

thor1  Nếu siêu anh hùng chỉ toàn … nữ giới? thor1

Jennifer Lawrence vai Thor

5  Nếu siêu anh hùng chỉ toàn … nữ giới? 54

Shailene Woodley vai Hawkeye

4  Nếu siêu anh hùng chỉ toàn … nữ giới? 46

Amberheard vai Captain America

6  Nếu siêu anh hùng chỉ toàn … nữ giới? 63

Chris Pine vai Black Widow

3  Nếu siêu anh hùng chỉ toàn … nữ giới? 39

Mila Kunis vai Bruce Banner/ The Hulk

Còn theo bạn, ai mới là diễn viên hợp với những siêu anh hùng này?

Bình luận
0 Comments