Star Wars: Jedi Cuối Cùng - Star Wars: The Last Jedi

Ngày chiếu: 2017-12-15

Đạo diễn:

Diễn viên:

Site chính thức:

Tóm tắt:

Lịch chiếu rạp