Pacific Rim: Uprising

Ngày chiếu: 2018-02-23

Đạo diễn:

Diễn viên:

Site chính thức:

Tóm tắt:

Lịch chiếu rạp