Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

I: Thu thập, xử lý các dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng
Molo.vn đảm bảo quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Mỗi người dùng đều có quyền cho phép thu thập thông tin cá nhận hoặc cung cấp cho các đối tượng khác. Các bước thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng trên Molo sẽ đều phải có sự đồng ý từ phía người dùng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của thành viên, bao gồm: Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc, Email, số điện thoại di động, độ tuổi, sở thích…

Chúng tôi luôn thông báo cho thành viên biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của thành viên trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được thành viên tự nguyện cung cấp.
Chúng tôi nhận được một số thông tin khác nhau về bạn, bao gồm:
Thông tin của bạn: Thông tin của bạn là thông tin bắt buộc phải nhập khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web, wap và thông tin bạn chọn để chia sẻ.

a: Thông tin đăng ký:
Khi bạn đăng ký tài khoản Molo.vn, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, ngày sinh và giới tính, chứng minh thư, số điện thoai

b: Thông tin bạn chọn để chia sẻ:
Thông tin của bạn cũng bao gồm thông tin bạn chọn để chia sẻ trên Molo.vn, như khi bạn đăng cập nhật trạng thái, tải lên ảnh hoặc bình luận về tin của bạn bè.

c: Thông tin mà người khác chia sẻ về bạn
Chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ bạn bè và những người khác, như khi họ tải lên thông tin liên hệ của bạn, đăng ảnh của bạn, đánh dấu bạn vào ảnh hoặc cập nhật trạng thái hoặc tại một vị trí hoặc thêm bạn vào một nhóm.

d: Thông tin khác mà chúng tôi nhận được về bạn
Khi bạn đăng những nội dung như ảnh hoặc video, thông tin trên Molo.vn, chúng tôi có thể nhận thêm dữ liệu liên quan như thời gian, ngày và địa điểm bạn chụp ảnh, thu âm hoặc quay video
Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được:
Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp.

e: Để lưu trữ thông tin cá nhân về bạn tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải

f: Để hiển thị theo yêu cầu của bạn.

g: Để thực hiện gợi ý cho bạn và thành viên khác của Molo

h: Để sử dụng cho các mục đích chăm sóc khách hàng, hỗ trợ người dùng của Molo.vn.

2. Nguyên tắc thu thập và sử dụng thông tin người dùng: 
a. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty cho mục đích phục vụ người dùng và nâng cao chất lượng dịch vụ của Molo.vn. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

b. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến Người sử dụng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên www.Molo.vn hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với Người sử dụng để biết đánh giá của Người sử dụng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra. Thông tin cá nhân của Người sử dụng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng hay cho những mục đích liên quan.

c. Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng khi chưa có sự đồng ý của Người sử dụng. Tuy nhiên, Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân. Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Người sử dụng đã cung cấp.

3. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công ty TNHH MTV Những Cơ Hội Mới
Tầng 3 tòa nhà Indochina, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, Tp. HCM.
Điện thoại: 028 6 682 4784 Fax:
Email: admin@nop.com.vn

II. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Molo.vn sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác ngoại trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Molo.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Trong mọi trường hợp, Molo.vn cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân người dùng theo quy định của pháp luật

Molo.vn sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, bảo mật những thông tin mà người dùng cung cấp. Molo có sử dụng chức năng thiết lập quyền riêng tư: cho phép người dùng tự thiết lập quyền riêng tư của mình như: Hiện trạng thái trực tuyến; Nhận thông báo từ diễn đàn/website qua email; Hiện ngày tháng năm sinh; Xem trang cá nhân; Đăng tin nhắn trong trang cá nhân; Gửi đối thoại (Tin nhắn riêng); Cho phép xem danh tính;…

Đối với các thông tin cá nhân của người sử dụng, Molo có chức năng giúp người dùng có thể ẩn các thông tin này đi đối với những người dùng khác. Tại chức năng Thiết đặt, người dùng được tự quyết định việc hiển thị các thông tin liên quan ở 1 trong 3 trạng thái: Công khai (mọi người đều xem được); Bạn bè xem được (chỉ những thành viên là bạn bè mới xem được nội dung) hoặc Bảo mật (chỉ có bản thân thành viên mới xem được các nội dung này, bạn bè và người khác không thể xem được thông tin ở dạng Bảo mật)

Chuyển đến thanh công cụ