Profile Intro
  • About Me: Một tí mộng mơ, một tí điên, một tí thực tế, một tí ngoan, một dại, một tí uyên bác.
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: