Profile Intro
  • About Me: Yêu thích phim hành động, trinh thám, viễn tưởng, chính trị, tâm lí tội phạm. Đam mê những phim/bộ phim có tình tiết khung cảnh thật, gắn liền cuộc sống con người, càng hiện thực , không pha nhiều kĩ xão điện ảnh trong đó I LOVE FILM !
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: