Profile Intro
  • About Me: Mình là QooBee - thiên thần khủng long nhưng lại nhìn giống một con ong ^^ Mình thuộc thế hệ 9x, cái thời kì chuyển giao giữa điện tử bốn nút sang PC, may mắn còn được xem các bộ phim trên đầu băng đến đĩa VCD, DVD và chứng kiến sự biến mất dần dần của chúng theo thời hiện đại. Thực ra thì QooBee là có hai người viết bài, một Bee nam và một Bee nữ. Bee nam sẽ viết về các bài seri còn Bee nữ sẽ viết những bài viết tổng hợp khác!
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists: BTS
Other Social Networks: