Profile Intro
  • About Me: Mình là Mít, sở thích của mình là "múa bút" theo trường phái "dị tượng". Cảm ơn bạn vì đã ghé qua vườn nhà Mít nha ~
  • Favourite TV Shows: Running man
  • Favourite Music Bands / Artists: Đen Vâu
Other Social Networks: