Profile Intro
  • About Me: "Ăn được ngủ được là Tiên. Sống trên đời đã phải nhận khổ đau rồi thì mình việc gì phải tự làm mình khổ nữa"
  • Favourite TV Shows: Bất cứ thứ gì liên quan đến cartoon và comedy Có một chút yêu thích kinh dị và bí ẩn
  • Favourite Music Bands / Artists: Big Bang
Other Social Networks: