Profile Intro
  • About Me: Một người thích các thể loại sci-fi đau đầu với chiều sâu cuốn hút, nhưng cũng không ngán bất cứ bộ tình cảm, nghệ thuật nào :)).
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: