• Anh Vũ Lê Hoàn
  Tui đã xúc phạm Thanos hay sao mà bài viết bị bay màu trên NEWFEED rồi. :))
  • Anh Vũ Lê Hoàn
   Thanh tra nội dung ơ, bài nào để tui coi lại cho :V
   • 11 thg 7
   View 1 Reply
  • Anh Vũ Lê Hoàn
   Thanh tra nội dung Thôi thua, bác Quản mà k biết là tui cũng bó tay :v View 1 Reply
  • Anh Vũ Lê Hoàn
   Đại Tổng Quản cũng ko hiểu vì sao bài trên feed tự nhiên bị ẩn đi đâu đó ko biết luôn.
   • 11 thg 7
  • Anh Vũ Lê Hoàn
   Mihan Santos ở ác
   • 12 thg 7
Profile Intro
 • About Me:
 • Favourite TV Shows:
 • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: