Profile Intro
  • About Me: Tôi tên là Đoàn Tấn Nam , 28 tuổi . Tôi hiện làm việc trong lĩnh vực cung cấp và quản lý nhân sự . Tôi có sở thích về nghệ thuật , đi du lịch và chụp ảnh .
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: