Profile Intro
  • About Me: Tôi là một người sống tình cảm, tất cả mọi người xung quanh tôi họ đều nói tôi là người có thể tin tưởng và sẻ chia. Tôi yêu những chuyến độc hành trên con xe của mình chu du khắp nơi, tôi yêu những bản tình ca Ngô Thụy Miên ngọt ngào sâu lắng. Tôi khá phóng khoáng nhưng rất ngọt ngào, tôi luôn muốn học hỏi những điều mới mẻ và thích chinh phục những điều khó khăn.
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: