Profile Intro
  • About Me: - là một người thích tất cả các loại nghệ thuật nhưng biết rất ít về chúng, thích chỗ đông người nhưng không giỏi tạo quan hệ, luôn thích cười và ghét đau buồn, cởi mở ai cũng có thể chơi với 1 điều kiện là người đó mở lời trước vì mk rất ngại ns trước @@
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: