Profile Intro
  • About Me: Con người mình nói khó hiểu cũng không phải là dễ hiểu lại càng không. Lúc là con Thiên Bình nhìn thế giới trong trạng thái tĩnh lặng một mình, lúc lại bay nhảy tự do như Mặt trăng Nhân Mã. Lúc thì thích xem phim tình cảm bánh bèo khóc sướt mướt, nhưng thích bắn pubg cùng đồng bọn, hay nhảy nhạc hip hop đùng đùng. Lúc ngồi viết mấy câu sến sẩm deep deep, nhưng lúc nào trong nhóm bạn cũng là đứa chửi thề oang oang đầu tiên... Con người mình có thể nói tuy mâu thuẫn nhưng có vẻ lại là một thể thống nhất.
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: