Profile Intro
  • About Me: Nếu cuộc đời là một cuốn phim, vậy thì bạn là vai chính, hãy ứng xử như một vai chính thực thụ đi nào!
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists: Ngọt Vũ Hải Sâm
Other Social Networks: