Profile Intro
  • About Me: Xem tất cả các thể loại. Hồi đó thì coi phim nhiều nhưng giờ bận quá nên bớt rồi :V Tính khí thất thường nên rating đôi lúc cũng thế
  • Favourite TV Shows: American horror story
  • Favourite Music Bands / Artists: Owl city, Oh wonder Off course, Tulip
Other Social Networks: