Profile Intro
  • About Me: Vui vẻ, nhiệt huyết, năng động. Hòa đồng thân thiện. Yêu động vật. Ước mơ được bay sang Thụy Điển hoặc Canada để sinh sống.
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: