Bộ sưu tập thần lùn kinh hãi nhất

author

Bạn đã chán nhìn mấy thần lùn giữ vườn với nụ cười giả tạo. Một thương hiệu chế tác thần lùn đã tạo ra những mô hình thấp bé mà hung dữ.

Các thần lùn giữ vườn bây giờ không chỉ đứng tạo dáng một kiểu y xì nhau như ngày xưa mà còn biết trườn, bò, trồi lên từ mặt đất v.v… Và sau đây là các thần lùn thây ma…

thần lùn Bộ sưu tập thần lùn kinh hãi nhất horrorgnomebannerEatmore-Guts-Zombie-Gnome-RevenantFX thần lùn Bộ sưu tập thần lùn kinh hãi nhất Eatmore Guts Zombie Gnome RevenantFX1

Zombie-Groundbreaker-Zombie-Gnome1.11-300x300 thần lùn Bộ sưu tập thần lùn kinh hãi nhất Zombie Groundbreaker Zombie Gnome1

Và cả những nhân vật nổi tiếng khác…

thần lùn Bộ sưu tập thần lùn kinh hãi nhất horrorgnome2

Freddy

thần lùn Bộ sưu tập thần lùn kinh hãi nhất horrorgnome3

Xì trum

thần lùn Bộ sưu tập thần lùn kinh hãi nhất horrorgnome1

Jason

thần lùn Bộ sưu tập thần lùn kinh hãi nhất horrorgnome4

Mario

il_570xN.526247533_qv3p thần lùn Bộ sưu tập thần lùn kinh hãi nhất il 570xN

Donnie Darko

 

Bình luận
0 Comments