Freud 2020

15-03-2020

Sigmund Freud là cha đẻ của thuyết phân tâm học rất nổi tiếng trong tâm lý học và cả những bộ môn khoa học thiên...

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

Sigmund Freud là cha đẻ của thuyết phân tâm học rất nổi tiếng trong tâm lý học và cả những bộ môn khoa học thiên về hành vi con người khác. Nội dung chủ yếu của học thuyết là tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng. Series Freud của Netflix lấy nhân vật chính là Freud nhưng có cách tiếp cận hoàn toàn khác với những tác phẩm trước đây về ông.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim Freud 2020 vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ