tenten0705’s Friends (11)
author
Huy Nguyen
Việt Name

Friends Since:
tháng 11 2018
author
Hoàng Triệu Tố
Việt Name

Mình tên là Tố. Tố rất khó tính. Tố bướng như Trâu Và ngây thơ như một chú Chó

Friends Since:
tháng 11 2018
author
kiet Ly
Việt Name

Friends Since:
tháng 11 2018