Trung Nguyễn’s Friends (5)
author
khaai
Việt Name

Friends Since:
tháng 12 2018
author
Vũ Tài Tuệ
Việt Name

Vui vẻ, nhiệt huyết, năng động. Hòa đồng thân thiện. Yêu động vật. Ước mơ được bay sang Thụy Điển hoặc Canada để sinh sống.

Friends Since:
tháng 12 2018
author
Nam44
Việt Name

Friends Since:
tháng 12 2018