\u0110\u1ea1i T\u1ed5ng Qu\u1ea3n đã share video
Jan 31
Dũng Sĩ Bất Đắc Dĩ
Ronal là một người man rợ trẻ tuổi với lòng tự trọng thấp, đối cực của tất cả những người man rợ cơ bắp trong làng của mình. Tuy nhiên, số phận sẽ đã buộc cậu có trách nhiệm cho sự sống còn của bộ lạc trên đôi vai gầy gò của Ronal, khi chúa tể Volcazar độc ác tấn công ngôi làng và bắt cóc mọi kẻ man rợ còn sống. Ngoại trừ Ronal, người bị buộc phải thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm để cứu gia tộc nô lệ của mình và cản trở âm mưu của Volcazar để thống trị thế giới? Trên đường đi, Alibert là người bán thịt, Zandra, cô gái khiên tuyệt đẹp và hướng dẫn Elric the elfin tham gia cùng người anh hùng bất đắc dĩ của chúng ta. Để cuối cùng đánh bại kẻ thù, ban nhạc phải vượt qua những thử thách tuyệt vời.
Bình luận
0 Comments