\u0110\u1ea1i T\u1ed5ng Qu\u1ea3n đã share video
18 thg 10
Bàn về chuyện 'tô hồng lịch sử', kẻ thất bại thảm hại, người xưng vương đế
Những câu truyện cảm động dựa trên nền tảng nhân vật và sự kiện có thật, những thứ đã từng tồn tại trong lịch sử nhân loại luôn được công chúng quan tâm. Tuy nhiên "tô hồng" quá mức lịch sử lại là một vấn đề rất khác. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Script: Kim Dũ Voice talent: Hương Bùi Editor: Dung Nguyen
Bình luận
0 Comments