\u0110\u1ea1i T\u1ed5ng Qu\u1ea3n đã share video
25 thg 10
Những đứa trẻ của Eisuke Naito: Măng non của chủ nghĩa phát xít
Đề tài giật gân và thể loại psychological horror (phim kinh dị tâm thần) mà Eisuke Naito luôn lựa chọn đều kiếm lời được. Kinh phí sản xuất phim không nhiều nhưng thu hút sự chú ý cao, nhất là những đứa trẻ của Eisuke được xem là những búp măng non của chủ nghĩa phát xít cần phải cứu rỗi gấp. ------------------------------- Script: Kim Dũ Voice talent: Hương Bùi Editor: Dung Nguyen
Bình luận
0 Comments